Party

Tác giả: Nhạc Ngoại
I may be young, but I'm ready
To give you all my love
I told my girls you can get it
Don't slow it down, just let it go.

So in love
I'd give it all away
Just don't tell nobody tomorrow
So tonight,
I'll do it every way
Cause knockin' til the morning light.

Cause we like to party, hey hey hey
Cause we like to party, hey hey hey
Cause we like to party.

Your touch is driving me crazy
I can't explain the way I feel
Tuck down with the radio on
And the night belong to us.

Just hold me close, don't let me go

So in love
I don't care what they say
I don't care if they talking tomorrow
Cause tonight's the night
That I give you everything
Music knockin' 'til the morning light

[Andre 300' - Rap Verse]

So in love
I'd give it all away
Just don't tell nobody tomorrow
Cause tonight's the night
That I give you everything
Music knockin' 'til the morning light.

Cause we like to party, hey hey hey
Cause we like to party, hey hey hey
Cause we like to party.
  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 231 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4