Sandcastles

We built sand castles that washed away
I made you cry when I walked away
And although I promised that I couldn't stay, baby
Every promise don't work out that way, oh, babe
Every promise don't work out that way.

Dishes smashed on my counter from our last encounter
Pictures snatched out the frame
Bitch, I scratched out your name and your face
What is it about you that I can't erase, baby?
Well every promise don't work out that way, no no, babe
Well every promise don't work out that way.

And your heart is broken cause I walked away
Show me your scars and I won't walk away
And I know I promised that I couldn't stay, baby
Every promise don't work out that way, no no no no no
Every promise don't work out that way.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 30 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4