Để Em Rời Xa

Tác giả: FB Boiz

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Tôn

Và nếu e muốn đi xa nơi anh, gạt đi tình yêu nơi anh. Bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua, nếu em hiểu? Rồi lúc e khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra là e làm ra để anh mang đi theo. Suốt cuộc đời…. Ai cũng sẽ chỉ một.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ FB Boiz