End Up With You

[Verse 1:]
I don't really care 'bout making any plans
Leave it up in the air, give it up to chance
Seeing where it goes, seeing where it lands
I just wanna go as fast as we can.

[Chorus:]
And we could end up broke down on some back road
Loving in the back seat to the radio
Wouldn't be the worst scenario
'Cause all I wanna do is end up with you
Get home and we're locked out
Middle of the backyard laying down
Last thing that I'd worry 'bout
'Cause all I wanna do is end up with you
Yeah, all I wanna do is end up with you.

[Verse 2:]
To the end of the world if you wanted to
Yeah, 'cause you could light up the dark side of the moon
Don't leave it up to me, I'll leave it up to you
'Cause I just want one thing when the night is through, yeah.

[Chorus:]
We could end up broke down on some back road
Loving in the back seat to the radio
Wouldn't be the worst scenario
'Cause all I wanna do is end up with you
Get home and we're locked out
Middle of the backyard laying down
Last thing that I'd worry 'bout
'Cause all I wanna do is end up with you
Yeah, all I wanna do is end up with you
All I wanna do is end up with you
All I wanna do is end up with you.

[Bridge:]
We could end up broke down on some back road
Loving in the back seat to the radio
Wouldn't be the worst scenario
'Cause all I wanna do is end up with you
Get home and we're locked out
Middle of the backyard laying down
Last thing that I'd worry 'bout
'Cause all I wanna do is end up with you
All I wanna do is end up with you
All I wanna do is end up with you
All I wanna do is end up with you.

[Outro:]
End up with you, end up with you
End up with you, end up with you
End up with you, end up with you
(All I wanna do is end with)
End up with you, end up with you
End up with you, end up with you
(All I wanna do is end with)
End up with you, end up with you
(All I wanna do is end with)
End up with you, end up with you
All I wanna do is end up with
With you, you, you, you.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 114 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4