Chỉ Còn Lại Niềm Đau

Tác giả: LÂM TRỌNG TƯỜNG

Ca sỹ thể hiện: Lưu Chí Vỹ; Dương Hồng Loan

Chỉ còn lại niềm đau khi trái tim yêu nay vỡ tan theo mộng ảo ban đầu. Chỉ còn lại niềm đau khi người đang tâm Gieo trái đắng trong nhau. Đành lòng nỡ phụ nhau người xem yêu thương như nước trôi qua cầu. Để riêng ta u sầu.

Đừng Nói Lời Chia Tay

Tác giả: LÂM TRỌNG TƯỜNG

Ca sỹ thể hiện: Hồng Phượng; Huỳnh Thật

Con phố kỷ niệm sẽ tiễn bước người ra đi. Khi tình đã biệt ly còn thương tiếc làm gì. Tình đời bạc như vôi người ta phụ khó tham sang. Rẽ chia đôi lứa đôi đàn mộng bắt đầu đành thôi vỡ tan. Mơ ước thuở nào nay đã hết mộng.

Đừng Nói Yêu Mãi Mãi

Tác giả: LÂM TRỌNG TƯỜNG

Ca sỹ thể hiện: Lưu Ánh Loan

Mình nói yêu thôi xin đừng nói yêu trọn đời. Mình nói yêu thôi xin đừng thề yêu mãi mãi. Mộng đời đẹp những ý thơ và đời mình còn bao ước mơ. Ta nói yêu suốt đời nên em sợ, sợ tình mình rơi vào cõi bơ vơ. Mình nói yêu.

Gửi Vào Kỷ Niệm

Tác giả: LÂM TRỌNG TƯỜNG

Ca sỹ thể hiện: Dương Hồng Loan; Hồng Thảo; Quỳnh Trang; Thiên Quang; Lưu Chí Vỹ

Gửi vào kỷ niệm, chuyện một tình yêu khi ai đã sang ngang. Bao lời nói yêu, bao nhiêu ước mộng thôi chôn vào dĩ vãng. Đừng trách chi nhau, đừng xót xa đau, duyên dẫu lỡ nhịp cầu, bao dấu yêu ngày đầu thôi mình giữ đẹp cho.

Hai Mươi Năm Tình Đau

Tác giả: LÂM TRỌNG TƯỜNG

Ca sỹ thể hiện: Hữu Khương

Đừng hỏi vì sao hai đứa mình chia tay. Em vương tội chi, anh nào lỗi lầm gì. Mà sao, tình mình chia hai lối. Đường yêu, tình sao chóng vội. Khi dấu yêu còn đây, nhung nhớ vẫn đong đầy. Cớ sao đôi mình, tình lạc mất vòng.

Xa Rồi Ngày Xưa

Tác giả: LÂM TRỌNG TƯỜNG

Ca sỹ thể hiện: Dương Hồng Loan; Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Ta chia tay rồi , lệ buồn hoen mi thêm đắm sầu vướng bận người đi. Cõi yêu thương từ đây thôi khép lại trang tình. Buồn đau chôn giấu cho riêng mình. Khi trái tim chung tình vỡ tan rồi mộng ước lung linh. Đêm trăng đêm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ LÂM TRỌNG TƯỜNG