Don't Want You Back

Tác giả: Nhạc Ngoại
You know it ain't right
You treated me wrong
But I thought we could make it
That's why I played nice for far too long
Why you're testing my patience.

All along I knew that you were
Holding your feelings back from me
And why ma said I'd do with you
That's not how it seems to be.

I don't want you back
If you don't wanna give me your heart
I don't want you back
Until I know it's real
But I'm still gonna love forever
And I don't wanna let you back
Until I know.

So tell me what's next
And how do you expect
To think you could win back my heart again
You better do it best
Don't wanna have regrets
About giving you another chance.

All along I knew that you were
Holding your feelings back from me
And why ma said I'd do with you
That's not how it seems to be.

I don't want you back
If you don't wanna give me your heart
I don't want you back
Until I know it's real
But I'm still gonna love forever
And I don't wanna let you back
Until I know.

And I know I'll be alright
I'll keep my faith in the light
Can't hide to love someone
Now that I know
That's why I've gotta let you know.

I don't want you back
If you don't wanna give me your heart
I don't want you back
Until I know it's real
But I'm still gonna love forever
And I don't wanna let you back
Until I know.

I don't want you back
(I don't want you back)
If you don't wanna give me your heart
(If you don't wanna give me your heart)
I don't want you back
Until I know it's real
But I'm still gonna love forever
And I don't wanna let you back
Until I know.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 85 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4