#1fan

[Verse 1:]
I don't wanna do too much
I don't wanna speak too much
I don't wanna breathe the wrong way
I don't wanna kill this moment
This moment shared between us
'Cause I been thinking 'bout it all day, oh woah.

[Pre-Chorus:]
You told me I'm all you wanted
I don't wanna ruin your expectations
And all your body language, I'm gon' read it, ayy
As best as I can (as best as I can) 'cause tonight I am.

[Chorus:]
Having sex with my number 1 fan
So why am I so nervous?
So why am I so nervous?
Having sex with my number 1 fan
So why am I so nervous?
Having sex with my number 1 fan
So why am I so nervous?

[Verse 2:]
I don't wanna move too fast
Girl, I wanna make it last
Tonight we gonna do it my way, ooh
I know you been waiting for it
You gotta just lay back
I just wanna take my time, babe.

[Pre-Chorus:]
You told me I'm all you wanted
I don't wanna ruin your expectations, oh no no no no
Your body language, I'm gon' read it
As best as I can (as best as I can) 'cause tonight I am.

[Chorus:]
Having sex with my number 1 fan
So why am I so nervous?
So why am I so nervous?
Having sex with my number 1 fan
So why am I so nervous?
Having sex with my number 1 fan
So why am I so nervous?

[Bridge:]
You ready?
Will I live up to the man she sees?
Will I give her everything she needs?
I just hope that when we're done she's pleased
I hope it's everything you thought it'd be, oh.

[Pre-Chorus:]
You told me I'm all you wanted
And I don't wanna ruin your expectations, oh no no no no
And all your body language, I'm gon' read it (all night long)
As best as I can (as best as I can) 'cause tonight I am.

[Chorus:]
Having sex with my number 1 fan (so why am I)
So why am I so nervous? (nervous, baby)
So why am I so nervous?
Having sex with my number 1 fan (I just wanna get it right for you, baby)
So why am I so nervous?
Having sex with my number 1 fan (I just wanna get it right for you, baby)
So why am I so nervous?
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 309 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4