Đêm Miền Xa

Tác giả: Nhạc Băng Lam (Nhạc), thơ Thúy Oanh

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Băng Lam

Mây đi đâu,về đâu. Trời mênh mông xa vắng. Mây đi đâu,về đâu, mình ta giữa đêm trường. Lang thang miền quê cũ. Đường xưa nay vắng xa, vầng trăng đêm vẫn chờ, chẳng chia nửa cho ai. Trăng ơi , trăng lạnh lùng. Giữ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thúy Oanh (Thơ)