Resign

Tác giả: Nhạc Ngoại
I wanna be your hollywood
I could be your movie star
You misunderstood
Who you really think you are
I wanna be your dollar bills
I could be your shopping mall
I'll be your diet pills
I won't stand to watch you fall.

Resign
Resign those wondrin' eyes
And wake up to my love
Tonight.

Don't wanna be your plastic doll
I feel like I'm caught up in a race
You can't break the fall
I won't let you go to waste
You wanna be designer clothes
It's a lame conspiracy
Your routine overdose
It doesn't mean a thing to me.

Resign
Resign those wondrin' eyes
And wake up to my love
Resign
(Won't you resign)
Resign Those wondrin' eyes
And wake up to my love
Tonight.

Resign
(Won't you)
Resign Those wondrin' eyes
(Those wondrin' eyes)
(Won't you resign)
And wake up to my love.

Resign
(Won't you resign)
Resign those wondrin' eyes
And wake up to my love.

Resign
(Won't you resign)
Resign those wondrin' eyes
(won't you resign)
And wake up to my love
Tonight.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 44 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4