Bump

Tác giả: Nhạc Ngoại
At-at what, at-at-at what
At-at-at what, at don't stop, don't stop
At-at what, at-at-at, what
At-at-at what, at don't stop, don't stop.

I don't know where we going (I don't know where we going)
And I don't know what to call us (and I don't know what to call us)
And I don't know how it started (and I don't know how)
But I'm ready to go, I'm ready to
I don't know where it's going (I don't know where it's going)
And I don't know what to call us (and I don't know what to call us)
And I don't know how it started (and I don't know how)
But I'm ready to go, I'm ready to.

Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump
As we bump, bump, bump, bump, bump, bump
Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump
As we bump, bump, bump, bump, bump, bump
Yeah.

She hit me with that killer
She make me sling that skrilla
Body tight for the summer
Get it, get it for the winter
Real player niggas
Need something they can lay on
Now she's on my mind
I need something to spend my day on
And I love her like my niggas, my niggas, my niggas
She ain't bout my feelings, my feelings, my feelings
And I can't lay by these hoes
Cause she the one I chose
Got the keys to the Benz
I don't even drive my shit no more
And let us just.

Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump
As we bump, bump, bump, bump, bump, bump
Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump
As we bump, bump, bump, bump, bump, bump.

I don't know where we going (I don't know where we going)
And I don't know what to call us (and I don't know what to call us)
And I don't know how it started (and I don't know how)
But I'm ready to go, I'm ready to (I'm ready to)
I don't know where it's going (I don't know where it's going)
And I don't know what to call it
And I don't know how it started (and I don't know how)
But I'm ready to go, I'm ready to.

Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump
As we bump, bump, bump, bump, bump, bump
Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump
As we bump, bump, bump, bump, bump, bump.

I know you feel me getting ready
Cause you all that's on my mind
Tonight's champagne and confetti
If you want, I'll stand in line
For a little loving
For a little bumping
I hope that you hear what I'm sayin'
I'm hopin' and prayin', I'll say it again.

I don't know where we going
And I don't know what to call us
And I don't know how it started
But I'm ready to go, I'm ready to
I don't know where it's going (I don't know where it's going)
And I don't know what to call it (I don't know what to call it)
And I don't know how it started (and I don't know how)
But I'm ready to go, I'm ready to (ready to)

Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump
As we bump, bump, bump, bump, bump, bump
(Don't stop get it, get it)
Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump
As we bump, bump, bump, bump, bump, bump
Baby, yeah
Oohhh.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 309 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4