Show Me Love

Tác giả: Nhạc Ngoại
Let me show you how to do this
Late night when you bout to get foolish
I see you over there looking
You better be sure what you doing
Bad girls in my circle
And they all know that I want you
So if you're looking for loving
I think that is best that I warn you.

I'm not the type that you should see
I'm not the type that you should see fooling
Nobody has to know, nobody has to know
I got some things that you should see
I got some things that you should see tonight
Can I get back to go, can I get back to go.

Tell me if you wanna be
My mistake in love
So drunk off your body
Show me love, show me love
My girls tried to warn me
But I don't give a what.

Show me love, show love
Show me love, show love
Show me love, show love.

Show me love, show love
Show me love, show love
Show me love, show love.

You're mine for the taking
We both in this club well faded
You say you wanna take me home
And boy I'm losing my patience
If I give you my heart you know
It's all for you and you alone.

I'm not the type that you should see
I'm not the type that you should see fooling
Nobody has to know, nobody has to know
I got some things that you should see
I got some things that you should see tonight
Can I get back to go, can I get back to go.

Tell me if you wanna be
My mistake in love
So drunk off your body
Show me love, show me love
My girls tried to warn me
But I don't give a what.

Show me love, show love
Show me love, show love
Show me love, show love.

Show me love, show love
Show me love, show love
Show me love, show love.

I don't wanna wait just touch my body, baby
You don't have to say too much, just say you want me
I don't wanna wait just touch my body, baby
Nobody knows.

Tell me if you wanna be
My mistake in love
So drunk off your body
Show me love, show me love
My girls tried to warn me
But I don't give a what.

Show me love, show love
Show me love, show love
Show me love, show love.

Show me love, show love
Show me love, show love
Show me love, show love.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 118 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4