Đưa Người Sang Bến

Tác giả: Phương Lý

Ca sỹ thể hiện: Phương Dung; Mạnh Quỳnh; Hoàng Oanh

Xin cho một lần nhắc tên người. Mai đây mình đánh cách xa rồi. Bao ân tình cũ xa xôi,đêm nầy là đêm cuối, người còn mơ ước những gì ? Xin cho một lần nhớ thương người. Ôi ! đêm mịt mùng gió tơi bời. Ai xúi mình lỡ tơ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phương Lý