Rồi Ta Cũng Thế

Tác giả: PHI LONG

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Tâm

Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu. Bên khung cửa sổ gió lay đều. Từng cơn thống nhẹ đưa cành lá. Lác đác lá vàng nhè nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm từng chiếc lá. Xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá.

Thuyền Bát Nhã

Tác giả: PHI LONG

Ca sỹ thể hiện: Cẩm Ly

Cùng xuống bến! Nào cùng ra bến ta kéo neo cùng đi. Đi xuống! Xuống thuyền thuyền bát nhã. Này thuyền bát nhã sẽ đưa ta về bên kia! Nơi đó không sanh không lão. Chờ gì nữa? Mình chờ gì nữa? Ta hãy mau cùng đi! Đi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ PHI LONG