Club Banger Nation

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Intro:]
La, la, la, la
La, la
La, la, la, la, la
La, la, la.

Club Banger Nation!
Tell me, can you feel it?
Tell me, can you feel it?
The Club Banger Nation!

RedOne! Nicole!

This is for all my Club Banger Nation!
Are you ready?
Oh oh!

1. Electric dancer lighting up the place tonight
You know where the party's at
Ice-cream delicious but hot, hot tonight
You know where the party's at
We're staying 'til the sun comes up
Let's beat as one, let's be lovers
I shouldn't love it on the rush
A few more shots, then we're ready to go.

[Chorus:]
Everybody, is aflew high
So jump of that rock
You know where the party's at
Club Banger Nation, the night is alive
You know where the party's at
It's going down,
It's going down, down, down
It's going down,
It's going down, down, down.

2. Blow up the sound system
Dim down the lights
This is where the party's at
It's a Genie in the Turntable
Better rock him right
Tell 'em where the party's at!

Oh! Ha! Oh! Ha! Ha!
We're staying 'til the sun comes up
Let's beat as one, let's be lovers
I shouldn't love it on the rush
A few more shots, then we're ready to go.

[Chorus:]
Everybody, is aflew high
So jump off that rock
You know where the party's at
Club Banger Nation, the night is alive
You know where the party's at
It's going down
It's going down, down, down
It's going down
It's going down, down, down
Down, down, down
Down, down, down
Down, down, down
Down, down, down.

[Bridge:]
Club Banger Nation!
Tell me, can you feel it?
Tell me, can you feel it?
(Feel it?)
Club Banger Nation!

Club Banger Nation!
Tell me, can you feel it?
Tell me, can you feel it?
(Can you feel it?)
Club Banger Nation!

Oh!

[Chorus:]
Everybody, is aflew high
So jump off that rock
You know where the party's at.

Everybody, is aflew high
So jump off that rock
You know where the party's at
Club Banger Nation, the night is alive
You know where the party's at
It's going down
It's going down, down, down
It's going down
It's going down, down, down
Down, down, down
Down, down, down
Down, down, down
Down, down, down.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 109 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4