Lotus Flower

Tác giả: Radiohead
I will shape myself into your pocket
Invisible, do what you want, do what you want
I will shrink and I will disappear
I will slip into the groove and cut me up, and cut me up.

There's an empty space inside my heart
Where the weeds take root
And now I'll set you free
I'll set you free
There's an empty space inside my heart
Where the weeds take root
Tonight I'll set you free
I'll set you free.

Slowly we unfurl
As lotus flowers
'Cause all I want is the moon upon a stick
Just to see what if
Just to see what is
I can't kick your habit
Just to feed your fast ballooning head
Listen to your heart.

We will shrink and be quiet as mice
While the cat is away do what we want
Do what we want.

There's an empty space inside my heart
Where the weeds take root
So now I set you free
I set you free.

'Cause all I want is the moon upon a stick
Just to see what if
Just to see what is.

Put the lotus flower into my room.

Slowly we unfurl
As lotus flowers
'Cause all I want is the moon upon a stick
I dance around a pit
The darkness is beneath
I can't kick your habit
Just to feed your fast ballooning head
Listen to your heart.

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 266 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4