Move Your Body

Tác giả: Greg Kurstin & Sia & Daniel Møldrup
[Verse 1:]
Poetry in your body
You got it in every way
And can't you see it's you I'm watching?
I am hot for you in every way
And turn around, let me see you
Wanna free you with my rhythm
I know you can't get enough
When I turn up with my rhythm.

[Chorus:]
Your body's poetry, speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight?
(Move your body, move your body)
I wanna feel you move to the music
And let me be your rhythm tonight
(Move your body, move your body)
Your body's poetry speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight?
(Move your body, move your body)
I wanna feel you move to the music
And let me be your rhythm tonight
(Move your body, move your body)

[Post-Chorus: Harmonizing]
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh.

[Verse 2:]
Poetry in your body
Got me started, may it never end
Feel my rhythm in your system
This is living, I'm your only friend
Feel the beat in your chest
Beat your chest like an animal
Free the beast from its cage
Free the rage like an animal.

[Chorus:]
Your body's poetry, speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight?
(Move your body, move your body)
I wanna feel you move to the music
And let me be your rhythm tonight
(Move your body, move your body)
Your body's poetry speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight?
(Move your body, move your body)
I wanna feel you move to the music
And let me be your rhythm tonight
(Move your body, move your body)

[Post-Chorus: Harmonizing]
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh.

[Bridge:]
You body's poetry
Move your body for me
Your body's poetry
Move your body for me
Me, me, me, me, me, me, me...

[Chorus:]
Your body's poetry, speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight?
(Move your body, move your body)
I wanna feel you move to the music
And let me be your rhythm tonight
(Move your body, move your body)
Your body's poetry speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight?
(Move your body, move your body)
I wanna feel you move to the music
And let me be your rhythm tonight
(Move your body, move your body)

[Post-Chorus: Harmonizing]
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh.

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 91 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4