Losing You

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Verse 1:]
Who keeps you runnin'
Who steals your lovin'
Who keeps you comin'
I want to know, boy.

[Verse 2:]
Who shakes your tree now
Give you everything you need now
Oh mercy me now
Give me a reason.

[Pre-Chorus:]
I never knew loneliness
Been lost ever since you left
Try to find a way to forget
I'll never see stars again
I'll never be the one for him
Dug a grave with my own two hands.

[Chorus:]
Am I losing you
Is this where the story ends
Am I losing you
Am I on my own again.

[Verse 3:]
You haunt my dreams now
You always taunted me now
Say you wanted me now
Lock me up and toss the keys out.

[Verse 4:]
You say you love me
Can't get enough of me
You always runnin'
Leave me with nothin'.

[Pre-Chorus:]
I never knew loneliness
Been lost ever since you left
Try to find a way to forget
I'll never see stars again
I'll never be the one for him
Dug a grave with my own two hands.

[Chorus:]
Am I losing you
Is this where the story ends
Am I losing you
Am I on my own again
Am I losing you
Is this where the story ends
Am I losing you
Am I on my own again.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 46 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4