I'll Be There

Tác giả: Chưa Biết
I wish that you
Could hold me now
Cause I know
The time has come
Feels like
I been holding back forever
Now my heart is finally one
I've gotta find a way
To believe
That our love
Was meant to be
I'll be there for you I swear
Anytime you want me
I'll be there
Time and time again
Until you understand
I surrender
I surrender now
I can't fight it any more baby
I hope that you feel
The same now
I've opened up the door
I've gotta find a way
To believe
That our love
Was meant to be
I'll be there for you I swear
Anytime you want me
I'll be there
Time and time again
Until you understand
I'll be there for you
I'll be there
To hold you in my arms
I swear
Time and time again
Until you understand
Understand
I'm telling you that
I'll be there
To hold you in my arms
I swear
I'll be there for time and time
Over and over I swear
I'll be there for you I swear
Anytime you want me
I'll be there
Time and time again
Until you understand
I'll be there for you I swear
Anytime you want me
I'll be there
Time and time again
Until you understand
I'll be there for you I swear
Anytime you want me
I'll be there
Time and time again
Until you understand
I'll be there for you I swear
Anytime you want me
I'll be there
Time and time again
Until you understand
I'll be there for you I swear
Anytime you want me
I'll be there
Time and time again
Until you understand
I'll be there for you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 133 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4