Jello

Tác giả: Nhạc Ngoại
Jello! Jello! Jello! Ello, ello We downtown L.A guetto
She got an ass on her pillow
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello! Jello! Jello! Jello! Hola, Yo ma, I'm on the east side Culo with my chola
Now we at the bar, granola
Hit the henny with the cherry tree cola
Hey let's get closer
Turn around, spread it out, yoga
Make the kid turn rock, bolder
Bang bang we will yoda Pur it out, tip it up
Keep that drink up in my cup
Purl it out, tip it up
Keep that drink up in my cup Pourl it out, tip it up
Keep that drink up in my cup
Pour it out, tip it up
Keep that drink up in my cup Ello, ello We downtown L.A guetto
She got an ass on her pillow
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello! We heading uptown
No chasing
Who wanna roll a hundred spoke, daytons Two chicks on my lap, scraping
J-E-L-L omazing
With her back she stack lego
Play with your g string, cello
Cherry key chick called me long fellow
Hit her with the stick, now she call me donatello Pour it out, tip it up
Keep that drink up in my cup
Pour it out, tip it up
Keep that drink up in my cup Pour it out, tip it up
Keep that drink up in my cup
Pour it out, tip it up
Keep that drink up in my cup Ello, ello We downtown L.A guetto
She got an ass on her pillow
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello! I wanna pop pop (models)
I wanna pop pop (bottles)
I wanna pop pop (mollies)
I wanna pop pop
I wanna pop pop (models)
I wanna pop pop (bottles)
I wanna pop pop (mollies)
I wanna, I wanna pop(oprah) Ello, ello We downtown L.A guetto
She got an ass on her pillow
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
Girl shake that A, Jello!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 76 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4