Chấm Dứt

Tác giả: Nhac Ngoại (Trung Hoa)

Ca sỹ thể hiện: Reii; Thanh Nguyễn; Tuấn Quang; Tuyết Vân Hà

Tình tựa mây khói phiêu tán trôi dạt. Về nơi đâu lúc xa xôi mịt mờ. Một hồi lưu luyến. Duyên kiếp chia cách. Những ân tình từ khi ấy ta đoạn tuyệt. Vần vũ mây cuốn tại chốn dâu bể này. Chuyện xưa kia thoảng bay theo.

Thần Thoại

Tác giả: Nhac Ngoại (Trung Hoa)

Ca sỹ thể hiện: Thùy Chi; Phan Đinh Tùng; Hồ Quang Hiếu

Người khuất xa, đường về sao thênh thang quá. Người gần bước chân vẫn như còn xa. Dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm. Mà nói không nên lời. Ngày tháng qua, tình trong anh chôn dấu. Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhac Ngoại (Trung Hoa)