Sao Anh Em Thích Ở Dưới Đáy

Tác giả: Duy Đoàn
Há hà hà ha há...hà hà ha há ha...
Ai đem anh em xuống đáy sông vực sâu thẳm ?
Cho cơn lốc tố phá tan hạt mưa dông.
Mây đen hoá cơn dông, mây đen lốc tố biến mưa dông, ngoài biển khơi !!
Ai đem anh em xuống đáy sông biển sâu thẳm ?
Bao nhiêu cơn bão ? Nghìn trùng khơi xa.
Sẽ lấy được những gì ? Cho ta !!
Hỡi người anh em !! Khi thương mến, cảm ơn nhau.
Khi giữ chữ tín quý mến nhau.
Khi xa sẽ chớ có quên ơn nặng sâu.
Bao nhiêu cơn bão ? Nghìn trùng khơi xa, ha há ha ha.
Sẽ lấy được những gì ? Cho ta !!
Hỡi người anh em !! Hừm hưm.
Xuống đáy sông vực sâu thẳm ?
Cho cơn lốc tố phá tan hạt mưa dông.
Mây đen hoá cơn dông, mây đen lốc tố biến mưa dông, ngoài khơi xa !!

Há hà hà ha há...hà hà ha há ha...
Ai đem anh em xuống đáy sông vực sâu thẳm ?
Cho cơn lốc tố phá tan hạt mưa dông.
Mây đen hoá cơn dông, mây đen lốc tố biến mưa dông, ngoài biển khơi !!
Ai đem anh em xuống đáy sông biển sâu thẳm ?
Bao nhiêu cơn bão ? Nghìn trùng khơi xa.
Sẽ lấy được những gì ? Cho ta !!
Hỡi người anh em !! Khi thương mến, cảm ơn nhau.
Khi giữ chữ tín quý mến nhau.
Khi xa sẽ chớ có quên ơn nặng sâu.
Bao nhiêu cơn bão ? Nghìn trùng khơi xa, ha há ha ha.
Sẽ lấy được những gì ? Cho ta !!
Hỡi người anh em !! Hừm hưm.
Xuống đáy sông vực sâu thẳm ?
Cho cơn lốc tố phá tan hạt mưa dông.
Mây đen hoá cơn dông, mây đen lốc tố biến mưa dông, ngoài khơi xa !!
...
Hà...ha...
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Duy Đoàn
Người sửa: Duy Đoàn
Bài này đã được xem 162 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4