Một Mình (Chỉ Một Mình)

Tác giả: Đỗ Trần -Song Nguyên

Một mình. Thành phố giờ này đã ngủ yên. Đèn khuya vằng vọt hắt qua thềm. Có người thầm lặng khua chân bước. Lủi thủi một mình giữa phố đêm. Phố vắng mình tôi với khói thuốc. Đi tìm kỷ niệm thuở ngày xanh. Đêm nay trăng úa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Trần -Song Nguyên