Đừng Chê Vườn Chôm Chôm Của Em

Tác giả: Duy Đoàn
Chê chôm chôm, tối ánh mắt.
Không ăn, chê !! Nói yếu ớt.
Nay không hay, bụng dạ kém.
Chồm ra khung cửa còn gì thuỷ chung.
Mà sao giọng nói hôm nay ồm ồm ?
Ôm bụng, chùng chân bước, dáng gầy lom khom.
Hái chôm chôm trái chín ngoài vườn.
Cá ngu ngơ lặn lội dưới ao.
Đu đưa những trái chín lắc lư.
Chồm tay ra hái trái chôm chôm.
Lo chu toàn đừng có ôm đồm.
Có người đôm đốp vỗ tay.
Chù lên mặt ụ, em xấu như là gì.
Tiếng đùa khúc khích khen hay.
Đù đờ cá lội, chôm chôm chín kìa !!

Chê chôm chôm, tối ánh mắt.
Không ăn, chê !! Nói yếu ớt.
Nay không hay, bụng dạ kém.
Chồm ra khung cửa còn gì thuỷ chung.
Mà sao giọng nói hôm nay ồm ồm ?
Ôm bụng, chùng chân bước, dáng gầy lom khom.
Hái chôm chôm trái chín ngoài vườn.
Cá ngu ngơ lặn lội dưới ao.
Đu đưa những trái chín lắc lư.
Chồm tay ra hái trái chôm chôm.
Lo chu toàn đừng có ôm đồm.
Có người đôm đốp vỗ tay.
Chù lên mặt ụ, em xấu như là gì.
Tiếng đùa khúc khích khen hay.
Đù đờ cá lội, chôm chôm chín kìa !!
...
Hái chôm chôm trái chín ngoài vườn.
Cá ngu ngơ lặn lội dưới ao.
Đu đưa những trái chín lắc lư.
Chồm tay ra hái trái chôm chôm.
...
Hái chôm chôm trái chín ngoài vườn.
Cá ngu ngơ lặn lội dưới ao.
Đu đưa những trái chín lắc lư.
Chồm tay ra hái trái chôm chôm.
...
Lo chu toàn đừng có ôm đồm.
...
Hái chôm chôm trái chín ngoài vườn.
Cá ngu ngơ lặn lội dưới ao.
...
Hái chôm chôm trái chín ngoài vườn.
Cá ngu ngơ lặn lội dưới ao.
  • Nghe nhạc

Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Duy Đoàn
Bài này đã được xem 372 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4