Chẳng Ai Hơn Anh

Tác giả: Hoàng Trần

Bao nhiêu đêm nhớ anh một mình. Bao nhiêu đêm khóc cho cuộc tình. Phải chi ta chưa quen biết. Phải chi yêu chưa tha thiết. Phải chi kia dễ dàng bôi xóa. Bao nhiêu đêm nhớ anh thật buồn. Anh ơi anh nếu nghe lời này. Thì.

Chang Co Ai Hon Anh

Tác giả: Hoàng Trần

Ca sỹ thể hiện: Phạm Thanh Thảo

Bao nhiêu đêm nhớ anh một mình. Bao nhiêu đêm khóc cho cuộc tình. Phải chi ta chưa quen biết. Phải chi yêu chưa tha thiết. Phải chi kia dễ dàng bôi xoá. Bao nhiêu đêm nhớ anh thật buồn. Anh ơi anh nếu nghe lời này. Thì.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Trần