Viễn Xứ Ca

Tác giả: Trần Tuấn Kiệt

VIỄN XỨ CA. Anh đứng bên bờ sông Cửu Long, hướng nhìn về Biển Đông, nghe lòng anh dậy sóng. Nam quốc Sơn hà Nam đế cư, sáng ngời trang sử thi có bốn ngàn năm Văn hiến. Trên bước sông hồ anh viễn du, gối đầu trên án thư,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt