Under The Bridge

Tác giả: Nhạc Ngoại
Sometimes I feel like
I don't have a partner .. ..
Sometimes I feel like my only friend ... ..
Is the city I live in,
the city of angels
Lonely as I am,
together we cry

I drive on her streets cause
she's my companion
I walk through her hills cause
she knows who I am
She sees my good deeds and
she kisses me windy
I never worried,
now that is a lie

I don't ever wanna feel .. ..
like I did that day
Take me to the place I love, .. ..
take me all the way

It's hard to believe that
there's nobody out there
It's hard to believe
that I'm all alone
At least I have her love,
the city she loves me
Lonely as I am,
together we cry

I don't ever wanna feel .. ...
like I did that day
Take me to the place I love .. ..
take me all the way

Under the bridge downtown .. ..
Is where I drew some blood
Under the bridge downtown .. ..
I could not get enough
Under the bridge downtown .. ..
Forgot about my love
Under the bridge downtown .. ..
I gave my life away
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 25 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4