Lấy Tiền Cho Gái

Tác giả: Phong Lê

Phong Lê - Phong503@yahoo.com. "Bắc thang, bắc thang lên hỏi cái ông trời. Lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời, ông trời ổng bảo cái rằng không. Lấy tiền cho gái... lấy tiền cho gái... Tao còn bị gạt.

Phở Đặc Biệt

Tác giả: Phong Lê

"Dạ kính thưa quý vị, nam ca sĩ Phong Lê. Ngày weekend thì mình đi hát, còn ngày weekday thì mình đi bưng phở (đúng dzậy). Mình biết mình hát bài này xong mình sẽ bị đuổi. Nhưng mà vì sự yêu mến của quý vị mình sẽ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phong Lê