Chiếc Gậy Của Bà

Tác giả: Nhạc Nguyễn Quang Thắng, thơ Thái Vĩnh Long

Bà ơi! Bà ơi! Một đời tần tảo. Nuôi đàn cháu con. Bà ơi! Bà ơi! Tóc trắng, da mồi. Thương bà quá...! Từ khi bà yếu. Tấm lưng thêm còng. Bố sắm chiếc gậy. Dựng ở trong phòng. Nhưng bà cười rồi bảo. Có gậy nào vững.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thái Vĩnh Long (Thơ)