Bài Ca Hồng Đức

Tác giả: Trần Minh Đức

Hồng Đức trong ta [F] rồi mai này tươi sáng [Am7]. Vững bước ta đi [Gm7] cùng tháng cuộc đời [C]. Mình nắm tay nhau [F] cùng đi về phía trước [Am7]. Xây đắp tương lai [Gm] bền vững đến [C] mai sau [F]. Đường đến vinh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Minh Đức