Quán Vắng Chiều Mưa

Tác giả: Nhạc: Giao Tiên & Thơ: Đường Yên

Ca sỹ thể hiện: Thái Hà

Chiều Hạ buồn. Vầng mây tím lang thang. Thu chưa sang lá vàng rơi lác đác. Cánh Phượng hồng. Nhìn Hạ buồn ngơ ngác. Khói lam chiều man mát bến cô liêu. Bóng ai ngồi bên quán vắng điều hiu. Giọt cà phê bên bóng chiều.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ: Đường Yên