Tình Vào Quên Lãng

Tác giả: Đinh Công Minh & Lại Nhựt Trường

Thôi nhé từ đây cách biệt rồi. Đường hoa tan tác màu chia phôi. Người đi quên lối hẹn thề. Bỏ tôi trong những cơn mê. Đọa đày cơn đau trần thế... Xác pháo nhà ai cưới rợp trời. Rượu này tôi uống để em vui. Mừng em duyên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lại Nhựt Trường