Tháng Sáu Chiều Mưa

Tác giả: Thái Thiên

Tháng sáu một mình anh đến thăm em Trời mưa ngõ vắng nắng bên thềm Bất chợt cơn mưa...

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thái Thiên