Đôi Dép

Tác giả: Thông Vi Vu & Nguyễn Trung Kiên

Ca sỹ thể hiện: Thông Vi Vu

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ. Mà yêu quá chẳng rời nhau nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược. Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Chung lúc bước đi chung cả vẹt mòn. Dầu nhục vinh chẳng tìm theo.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thông Vi Vu & Nguyễn Trung Kiên