Dance Around It

Tác giả: Chưa Biết
I don't wanna talk about it, I just wanna bounce around it On you, on you, on you, on you, on you, on you, on you On you, on you, on you, on you, on you, on you I just wanna bounce around it I just wanna bounce around it I just wanna bounce around it On you, on you, on you, on you, on you, on you I just wanna bounce around it Found it, found it, found it, found it, found it, found it I just wanna bounce around it When I close up my eyes, feel a little off to the right Hands held high, waitin' all day for the night Waitin' all day for the light, why? Why don't you just shut your eyes? Take it out on the rocks, do your time, on for the ride Waitin' all day for the night, waitin' all, waitin' all day for the night I don't wanna talk about it I just wanna bounce around it I don't wanna talk about it I just wanna bounce around it I don't wanna talk about it I just wanna bounce around it I don't wanna talk about it I just wanna bounce around it I don't wanna talk about it I just wanna bounce around it I don't wanna talk about it I just wanna bounce around it Around it, around it, around it, around it, around it, around it I just wanna bounce around it I just wanna bounce around it I don't wanna talk about it I just wanna bounce around it Around it, around it, around it, around it, around it, around it I just wanna bounce around it Around it, around it, around it, around it, around it, around it I just wanna bounce around it I just wanna bounce around it
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Lyrics Db
Bài này đã được xem 337 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4