When I Move

Tác giả: Chưa Biết
I'm standing on the edge, 난 가장 높은 곳에서
Everything is upside down
두렵지 않아, break it down
당당히 서 있어, with my toes
Everybody listen up now
No, 더 이상은, no turnin' back
No turnin' back, no turnin' back
No, don't be scared, 아슬하게, 아찔하게
두 손을 펼쳐, up in the air
Up in the air, up in the air
망설이지 마, 뭐 어때?
When I move
너의 body를 흔들어봐, when I move
When I move
더 자유롭게 breakin' all the rules
When I move, 리듬에 맡겨, 느낀 그대로
이런 move, 나의 move
Oh, when I move
Oh, what's the problem?
점점 빠져드는 이 공간의 flow
나조차도 어림잡지 못해, out of my control
홀린 듯 몸을 맡겨 이 끌림이 싫진 않잖아
그치? 나를 따라, 너를 던져봐 (너를 던져봐)
No, 더 이상은, no turnin' back
No turnin' back, no turnin' back
No, don't be scared, 아슬하게, 아찔하게
두 손을 펼쳐 up in the air
Up in the air, up in the air
망설이지 마, we just dance
When I move
너의 body를 흔들어봐, when I move
When I move
더 자유롭게 breakin' all the rules
When I move, 리듬에 맡겨 느낀 그대로
이런 move, 나의 move
Oh, when I move
다시 move again, we waited for this time
아찔하게 흔들어, roller coaster ride
아스팔트에서 피운 꽃, strong, survive
춤춰봐, 더 자유롭게 미쳐봐
Shake your body, bounce your body
왔어 우리에게, 너무 좋은 날이 (날이)
Move your body, 들려, 내 말이?
네가 원했던 이 순간이
멈추지 마, 계속 on my way
I'll never look back, oh, babe
움츠렸던 마음을 녹여
어제의 너를 잊어, moving on baby
When I move (move, oh-oh)
너의 body를 흔들어봐, when I move
When I move (and I move, and I move)
더 자유롭게 breakin' all the rules
When I move (move, ooh-ooh)
리듬에 맡겨 느낀 그대로
이런 move, 나의 move
Oh, when I move
When I move, 끝까지 손을 뻗어, when I move
When I move
We goin' higher, breakin' all the rules
Watch me move
널 사로잡은 우리만의 move
When I move, when I move
Oh, when I move
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Lyrics Db
Bài này đã được xem 469 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4