Tình Là Giấc Mộng

Tác giả: Nguyen An Dan

Còn lại đêm nay, ta cách xa nhau nghìn trùng. Giọt buồn chia ly, ai biết chăng câu từ ly. Này người yêu ơi, hãy nói với nhau một lời. Dù chỉ một lời, một lời gian dối cho nhau. Đường nào em đi, qua dấu môi hôn ngọt.

Lâu Rồi Có Phôi Pha

Tác giả: Nguyen An Dan

Có còn không trong tiếng mưa. Còn đâu phút ban đầu. Em giấu lệ kiêu sa. Ta giữa đời phong ba. Có còn ta với nỗi đau. Một mai nếu xa rời. Em có buồn hơn ta. Lâu rồi có phôi pha. ĐK:. Lâu rồi có phôi pha. Ta đi qua.