Giddy

Tác giả: Chưa Biết
Shum shum shum 우줄디엔든 날 끌어당기는 강력한 너란 중력 짱이 울리고 심장이 떨리는 널 향한 샛분한 LANDING Run step a little closer 어느새 난 네 옆에선 더 넓어 소리도 없이 쉿 살짝 가까가 네 맘이 열어볼 테니 뚜루루뚜뚜 뚜루루뚜 네 눈 심장이 so loud loud loud 뚜루루뚜뚜 뚜루루뚜 어지럽게 butter light 네 눈에 섞인 그 signal 나에게 향해 있을까 아슬아슬 알고 싶어져 You make me Giddy giddy giddy giddy giddy all day Giddy giddy giddy giddy giddy all night 하루 온종일 우리 모습이 아른 아른 아른 아른 all night so good I'm so giddy giddy so good 문이 열린다면 I'm giddy giddy giddy giddy all day 손 내밀면 너도 함께 So giddy I'm giddy giddy giddy giddy giddy all night Give me some Give me some Give me some Give me some Give me some I'm giddy Give me some Give me some Give me some Giddy giddy giddy giddy giddy giddy all night 안정적이지만 호기심에 찬들어 널 보는 너의 향이 질금 느껴봐도 매세 더 높이 경기를 세운 순간 그 어떤 맘도 훌쩍 넘어가지 여기서 난 so sweater 널 만나 something better 우린 아마 완벽할 테니 지금 내게로 넌 cross the line 뚜루루뚜 뚜루루뚜 멀리 비추듯 so light light light 뚜루루뚜 뚜루루뚜 어지럽게 party like 단 한 번 용기는 let's go 너도 같다면 don't say no 모험을 다 함께 할 거야 You make me Giddy giddy giddy giddy giddy all day Giddy giddy giddy giddy all night 하루 종일 우리 모습이 아른 아른 아른 아른 all night So good I feel giddy giddy So good 문이 열린다면 Giddy giddy giddy giddy all day 손 내밀면 너도 함께 So giddy Say hi 내게 살며시 열리는 너의 문 잠이 아직 충분하지 않지 말까 말까 이제 고민 고민 stop it 멀쩡 문을 열고 상큼 눈이 도와줄게 조금 더 open up 지금 오면 돼 Oh I'm giddy So giddy Giddy 낯설이면 맘에 문 올라 힘들어 난 기적이야 Oh I'm giddy Giddy giddy giddy giddy all day So giddy giddy giddy giddy all night 하루 종일 우리 모습이 아른 아른 아른 아른 all night So good I feel giddy giddy So good 맘이 열린다면 Giddy giddy giddy giddy all day 지금부터 우리 둘이 So giddy I pick it up So giddy
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Lyrics Db
Bài này đã được xem 94 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4