Witdemdicks!

Tác giả: Chưa Biết
� � � � � I *** up bitches with my go-go � � Peter Libby that I won't go-go � � All these bitches they want hot-hot � � Pussy you talking about Fay I know � � I need a coke I can't cope-cope � � Dive in the pussy and I slow stroke � � Triple the X I might triple the cup � � I might double it up I might go scope � � I might red dance I might pistol a** � � X you working where's your issue aye � � Diamonds andogen like Wright shoe aye � � If you need lean I might quite you aye � � I do tense all of my rifle aye � � Make your head lean like the I4 aye � � Send my d**** lean like the I4 aye � � She say I might make a fight shoot � � Double R Ayy, Double R Ayy, Double R Ayy, Double R Ayy, Double R Ayy � � I tank out your b****hes need a double cup. Aye. � � I tank out your b****es need a double R. Aye. � � Double R Ayy, Double R Ayy, Double R Aye, Double R Ayy � � I tank out your b****es need a double R. Aye. � � I tank out your b****es need a double cup. �
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Lyrics Db
Bài này đã được xem 48 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4