Bước Ngài Đi Qua

Tác giả: Nguyễn Hồng Ân

1. Đã có một lần Người sinh ra nơi trần thế. đã có một lần Người sinh ra trong khó nghèo. Đã có một lần. Đã có một lần Người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. ĐK: Hỡi người ơi ! người ơi! hãy nhắm mắt hãy nguyện.

Đắng

Tác giả: Nguyễn Hồng Ân

Ngày mẹ bước theo chồng. Con lặng lẽ đứng trông. Họ hàng đều vui mừng. Sao con quá đau lòng. Mẹ vui trong áo hoa. Riêng con mắt lệ nhòa. Mẹ ơi con bỗng ước. Mình chưa từng sinh ra. Người ta có mẹ cha. Và con.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Ân