Tình Người Họa Sỹ

Tác giả: THƠ LÊ PHƯƠNG NHẠC NGUYỄN CỬU DŨNG

Ca sỹ thể hiện: VÕ MẠNH HÙNG

TÌNH NGƯỜI Lời : Lê Phương Nhạc : Nguyễn Cửu Dũng. Tôi đã vẽ… cuộc đời vào những tháng năm cơ hàn. Ngược xuôi trăm hướng ..vạn đường mưu sinh…. Mang tâm nhân ái giữa đời cưu mang. Những bất hạnh đó đây , cho dù vinh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ THƠ LÊ PHƯƠNG NHẠC NGUYỄN CỬU DŨNG