Venti Americano

Tác giả: D-Mex

Ca sỹ thể hiện: D-Mex; Hardy

Muốn bên ai nở nụ cười hằng ngày như Nike. Muốn yêu ai nhưng con tim của tôi đã chai lì. Sau bao năm thì tôi đây vẫn ế ề. Chẳng thể tin một ai đâu, chẳng một ai muốn lấy về. Có những đêm cô đơn một mình, I feel so.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ D-Mex