Có Ai Đau Như Anh

Tác giả: Hùynh Văn

Ca sỹ thể hiện: Chí Thiện

Em có từng quan tâm anh thế nào? Hay chỉ là người dưng mang tiếng yêu. Là nơi em đến lúc chơi vơi xong rồi đi. Anh biết hết. Nhưng xem như không thấy gì. Em có từng nghĩ anh đau thế nào. Khi thấy người mình yêu cạnh.

Cứ Tưởng Thế Nào

Tác giả: Hùynh Văn

Ca sỹ thể hiện: Hương Ly

Chuyện như chỉ mới ngày hôm qua mà̀ thôi. Môi hôn cò̀n đó́ sao xa mất lứa đôi. Vội cất nỗi buồn sau khóe mắt. Mặc tim mình đau trăm vết cắt. Ánh sá́ng mang hy vọng chợt tắt. Làm sao để biết mình sai hay là đúng. Sao yêu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hùynh Văn