Độ Ta Không Độ Nàng

Tác giả: Nhạc Hoa & Tuyên Chính

Ca sỹ thể hiện: Duy Anh; Ohsusu; Khánh Phương; Hương Ly; Thiên An

Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặ.m tương tư vì ai. Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn phủ lên mấy thu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tuyên Chính