Mùa Mai Đất Khách

Tác giả: Tấn Lợi

Ca sỹ thể hiện: Phước Võ

Cành mai xuân đã nở, trên nền trời quê hương. Một mình tha phương nơi đất khách quê người. Xuân nay xuân vẫn cười. Cho đời phơi phới trong nét tươi vui. Chiều 30 đã cận, trên nền trời xuân xanh. Bạn bè muôn phương nao nức.

Nhật Ký Cho Ba

Tác giả: Tấn Lợi

Ca sỹ thể hiện: Phương Mỹ Chi

Con viết tên ba..... trong nhật ký con. Đời trăm vạn nẻo muôn phần lo toan. Tại sao lại nỡ xa con, vàng son lụa gấm cao sang. Với con chỉ là hư không! Sương gió gian nan thân gầy mong manh. Lạc loài giữa phố không người.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tấn Lợi