Mùa Mai Đất Khách

Tác giả: Tấn Lợi

Ca sĩ: Phước Võ

Cành mai xuân đã nở, trên nền trời quê hương. Một mình tha phương nơi đất khách quê người. Xuân nay xuân vẫn cười. Cho đời phơi phới trong nét tươi vui. Chiều 30 đã cận, trên nền trời xuân xanh. Bạn bè muôn phương nao nức.

danh sách bài hát của ca sĩ Phước Võ