Ngàn Lời Muốn Nói

Tác giả: Overstar

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hồng Thuận

Cho một người. Vẫn từng đêm nhớ mong anh. Vẫn từng đêm khóc vì anh. Vẫn từng đêm cô đơn đợi chờ anh. Từng ngày dài. Từng ngày qua đôi ta không gặp được nhau. Mỗi ngày xa là một ngày nhớ nhau. Mỗi ngày vắng là mỗi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Overstar