Như Lục Bình Trôi

Tác giả: Nhạc Trần Huyền Nhung, thơ Bùi Thảo

Ca sỹ thể hiện: Tố My

Thân bèo bọt thân bèo bọt em rày đây mai đó. Như lục bình theo gió nổi trôi sông. Không bám rễ trên dòng nước mênh mông. Bốn phương trời em long đong cơ cực. Đời nhiễu nhương bão tố nổi pjong ba. Tên em mang loài hoa màu sắc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Huyền Nhung