Mình Thích Thì Mình Yêu Thôi

Tác giả: Nhạc Dương Khắc Linh & Hồ Ngọc Hà (Lời ), lời Hoàng Huy Long

Ca sỹ thể hiện: Hồ Ngọc Hà; Noo Phước Thịnh

1. Yêu là yêu, cần chi phải biết ngày sau ra sao. Yêu là yêu, mình chỉ cần biết bình minh nơi nào. Yêu là yêu, cần chi phải nghĩ điều gì đưa ta đến nơi nào. Chỉ biết những lúc ta cầm tay nhau, tim em rộn ràng. Chỉ biết.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Ngọc Hà (Lời )