Ngày Này Năm Ấy

Tác giả: Nguyễn Văn Tài

Ca sỹ thể hiện: Hamlet Trương

1. Có dòng sông trôi như lệ tuôn. Có rừng cây khô thiếu lá rơi. Vầng mây xám ở trên cao không buồn trôi nữa rồi. Lặng thầm gieo những ướt mưa xuống cuộc đời. Có một con tim nghe quặn đau. Vì có một đôi tim đã mất.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tài