Ngưng Làm Bạn

Tác giả: Tino & Yuno

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Yến; Tino; KOP

Để bỗng sáng nay thức dậy. Giật mình khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa. Có một người tối qua nói nhiều điều. Khiến em cả đêm không ngủ. Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức. Anh cũng cứ nằm nhớ em, cười một.